​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន​ចំនួន ២៣០.១០០​ នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​មួយ​នៃ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ដោយ​កើនឡើង​ ១៩​ ភាគរយ​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចិន​ចំនួន​ ២៣០.១០០​ នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​មួយ​នៃ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ ដោយ​កើនឡើង​ ១៩​ ភាគរយ​ក្នុង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​មុន​ បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ទេសចរណ៍​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។​ …​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន​ Ecns.cn
http://www.ecns.cn/2014/08-13/129405.shtml