​កម្ពុជា​ និង​ប្រេ​ស៊ី​ល​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​បច្ចុប្បន្ន​

​លោក​ ជុំ​ សុន្ទរី​ រដ្ឋលេខាធិការ​ ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ និង​លោក​ Eduardo​ PaesSaboia​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​អាស៊ី​ និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​ នៃ​ក្រសួងការបរទេស​ប្រេ​ស៊ី​ល​ បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​បច្ចុប្បន្ន​រវាង​កម្ពុជា​ និង​ប្រេ​ស៊ី​ល​ ក្នុង​ជំនួប​នៅ​ទីក្រុង​Brasilia​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២៤​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/4p3k88n9