កម្ពុជា-ព្រុយណេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចៀស វាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា

រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ និង​រដ្ឋាភិបាល​ នៃ​ប្រទេស​ព្រុយ​ណេ​ដា​រូ​សា​ឡឹម​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ ស្តី​ពី​ការ​ចៀសវាង​ការ​យកពន្ធ​ត្រួត​គ្នា​ និង​ការ​បង្ការ​ការ​កឹ​ប​កេង​បន្លំ​ពន្ធ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧​ ខែ​ កក្កដា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​ នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ …

សិរីរ័ត្ន
http://www.akp.gov.kh/kh/?p=191473