​កម្ពុជា​ហៅ​ការ​គំរាមកំហែង​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ថាជា​​ “​ភាព​អយុត្តិធម៌​ខ្លាំង​”

​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​និយាយ​ថា​ ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ការ​គាបសង្កត់​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ លើ​បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​គឺជា​«​ភាព​អយុត្តិធម៌​បំផុត​»​ដោយ​បាន​បន្ថែម​ថា​ វា​អាច​នឹង​បំផ្លាញ​នូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជា​ច្រើន​ទស​វត្ស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​។​ …

Aljazeera
https://www.aljazeera.com/news/2018/10/cambodia-calls-eu-trade-threat-extreme-injustice-181011063527570.html