កម្ពុជា​ចូលរួម​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ឧត្តមមន្ត្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​អាស៊ាន​-​ជប៉ុន​លើក​ទី​ ១៩

​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ឧត្តមមន្ត្រី​ដឹក​ជញ្ជូន​អាស៊ាន​ និង​ជប៉ុន​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​លើក​ទី​ ១៩​ របស់​ពួក​គេ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣​ ខែកក្កដា​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​វី​ដេ​អូ​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50893994/cambodia-co-chairs-19th-asean-japan-stom-leaders-conference/