​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បដិសេធ​ការ​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​

​មុន​ការ​បំពេញបេសកកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ដោយ​អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ អ្នកនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​និយាយ​ថា​ កម្ពុជា​មិន​ដែល​ត្រូវ​បាន​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ ចំពោះ​ការ​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ទេ​ដោយ​លើក​ឡើង​ថា​ អ្នករាយការណ៍​ និង​អ្នកធ្វើការ​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ភាព​លំអៀង​។​ …

ខ្មែរថាមស៍
https://www.manilatimes.net/cambodia-denies-rights-violations/459237/