ប្រទេសកម្ពុជា​រក​​ចំណូល​​បាន២.៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍​

ឯក​ឧត្តម​ ថោង ខុន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍​ បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​ប្រមាណ​ ៤.២ លាន​នាក់​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​ ពោល​គឺ​កើន​ឡើង​១៨​ ភាគ​រយ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ ទៅ​មួយ​ឆ្នាំ​។ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=13&token=MzAzZTU5MWNkMzB