នគរបាល​៖​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បណ្តេញ​ជនបរទេស​ខុសច្បាប់​១,៤៨៤​នាក់​ ក្នុង​៧​ខែ​ដើមឆ្នាំ​

​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ គេហទំព័រ​នគរបាល​ជាតិ​ ដែល​បាន​ស្រង់​សម្តី​របស់​មន្ត្រី​នគរ​បាន​ជាន់​ខ្ពស់​មួយ​រូប​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ សម្រាប់​រយៈពេល​៧​ខែ​ដំបូង​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បណ្តេញ​ជនបរទេស​ចំនួន​ ១,៤៨៤​ នាក់​ ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​របស់​ពួក​គេ​វិញ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Shanghai Daily
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=295344