​កម្ពុជា​សម្តែង​ការ​ពេញចិត្ត​ចំពោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ក្របខណ្ឌ​ស្តារ​ឡើងវិញ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​របស់​អា​ស៊ាន​ ​A​CR​F​

​លោក​ ​ប្រាក់​ សុ​ខុន​ ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ​រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ការបរទេស​ ​និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​បាន​សម្តែង​ការ​ពេញចិត្ត​ចំពោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តារ​ឡើងវិញ​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​របស់​អា​ស៊ាន​ (​A​CR​F​) ​ព្រមទាំង​បាន​រំលឹក​ឡើងវិញ​អំពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ក្របខ័ណ្ឌ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​វាយ​តម្លៃ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភា​ ​ព្រមទាំង​គោលការណ៍​ណែនាំ​សម្រាប់​ការចូលរួម​ពី​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ដៃគូ​ខាងក្រៅ​ដែល​មានបំណង​គាំទ្រ​ក្របខ័ណ្ឌ​នេះ​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3oGnH3g