រដ្ឋា​ភិ​បាល​​កម្ពុជា ចំណាយ​​លុយ​​៧​​លាន​​ដុល្លារ​​លើ​ឱសថសម្រាប់​​អ្នក​​ផ្ទុក​​មេរោគ​​ អេដស៍​/​ហ៊ីវ​ ជា​​​​រៀង​​រាល់​​ឆ្នាំ

ប្រទេស​​កម្ពុជា​​ បាន​​ចំណាយ​​ទឹក​​ប្រាក់​​ប្រហែល ៧​​លាន​​ដុល្លារ​​អាមេរិក លើ​​ឱសថ​​សម្រាប់​​អ្នក​​ផ្ទុក​​មេរោគ​​អេដស៍/ហ៊ីវ ជា​​រៀង​​រាល់​​ឆ្នាំ យោង​​តាម​​សេច​​ក្តី​​រាយ​​ការណ៍​​ពី​ ទី​​ភ្នាក់​​ងារព័ត៌​​មាន​វៀត​ណាម (TTXVN)។ … ការ​ចំណាយ​​ឱសថ​​សម្រាប់​​អ្នក​​ផ្ទុក​​មេរោគ​​អេដស៍​/​ហ៊ីវ​ ប្រហែល​​ចន្លោះ​​ពី ១៥៧ ដុល្លារ​​អាមេរិក ​​ទៅ​ ៥០០ ដុល្លារ​​អាមេរិក​​ ក្នុង​​មនុស្ស​​ម្នាក់​​។

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Bernama
http://www.bernama.com.my/bernama/v7/wn/newsworld.php?id=1098275