ប្រទេស​កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​សម្រាប់​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តី​ពី​ទេសចរណ៍​និង​វប្បធម៌​

កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ សន្និសីទ​ពិភពលោក​លើក​ទី​១​ស្តី​ពី​ទេសចរណ៍​និង​វប្បធម៌​បាន​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​ នៅ​ទី​នេះ​ (​ខេត្តសៀមរាប​)​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​ការ​ប្រឈម​និង​ឱកាស​អភិវឌ្ឍន៍​យូរអង្វែង​ សម្រាប់​ទេសចរណ៍វប្បធម៌​។​… ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/cambodia-hosts-intl-conference-on-tourism-culture-8157