រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កម្ពុជា និង​ឡាវ ពិភាក្សា​ពី​ការ​ស្នើសុំ​ផែនទី​ពី​បារាំង

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា និង​ឡាវ​គ្រោង​នឹង​ជួប​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ និង​ថ្ងៃ​ពុធ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​នៅ​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ពិភាក្សា​គ្នា​ធ្វើ​លិខិត​រួម​មួយ​ផ្ញើ​ជូន​រដ្ឋាភិបាល​បារាំង​ក្នុង​ការ​សុំ​អ្នក​ជំនាញ​ឲ្យ​ជួយ​ផ្ទេរ​ផែនទី​ពី​ខ្នាត ១/១០០.០០០ ទៅ ១/៥០០០​។ …

ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/2wxEWsl