ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ឡាវ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ថាមពល​ ២,៤០០​ មេ​ហ្កា​វ៉ា​ត់

ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ឡាវ​នឹង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ថាមពល​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ឡាវ​។​ តាម​រយៈ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នឹង​ទិញ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ចំនួន​ ២,៤០០​ មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​ពី​ប្រទេស​ឡាវ​ដែល​នៅ​ជិតខាង​។​ កិច្ចព្រមព្រៀង​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​នឹង​ត្រូវ​ពិភាក្សា​នៅ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃស្អែក​នេះ​ បើ​យោង​តាម​លោក​ Victor​ Jona​ អគ្គនាយក​ថាមពល​នៅ​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
https://www.khmertimeskh.com/50641688/cambodia-laos-to-sign-2400-mw-power-deal/