​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​ជំរុញ​ទិន្នផល​កសិកម្ម​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិស័យ​កសិកម្ម​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ លើកកម្ពស់​វិស័យ​កសិកម្ម​ដ៏​សំខាន់​ ព្រោះ​វា​នឹង​ផ្តល់​ស្បៀងអាហារ​ដល់​ប្រជាជន​ក៏​ដូច​ជា​ជួយ​ដល់​ការ​នាំ​ចេញ​។​ …​

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/710823/cambodia-must-boost-agricultural-output-says-prime-minister-hun-sen/