កម្ពុជា​៖​ សកម្មភាព​ដោយ​សន្តិភាព​បាន​សង្គ្រោះ​ព្រៃ​មួយ​ក្នុង​បណ្តា​ព្រៃ​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​បំផុត​

សកម្មជន​បរិស្ថាន​មួយ​រូប​ បាន​ពន្យល់​ថា​តើ​យុទ្ធនាការ​របស់​ប្រជាជន​នៅ​មូលដ្ឋាន​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​សាងសង់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនីនៅប្រទេស កម្ពុជា​ ជាប់​គាំង​ដោយ​របៀប​ណា​។​…

​ពួក​យើង​ បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើ​វី​ដេ​អូ​កាន់តែ​ច្រើន​ឡើង​ និង​យក​ទៅ​ដាក់​នៅ​លើ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​។​ បើ​ទោះបីជា​អ្នកស្រុក​គ្មាន​អុីនធឺ​ណេ​ត​នៅផ្ទះ​ ក៏​ពួក​គេ​នៅ​តែ​អាចរ​កវី​ដេ​អូ​ទាំងនោះ​បាន​ដោយ​មធ្យោបាយ​ផ្សេង​ ហើយ​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​បាន​ចាប់ផ្តើម​មាន​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​គ្រប់​វ័យ​ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​ …​

Alejandro Gonzalez Davidson
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/oct/27/cambodia-peaceful-direct-action-has-saved-one-of-our-most-beautiful-forests