នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ស្តីបន្ទោស​យ៉ាង​ខ្លាំង​លើ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​ពេល​ឆ្លើយឆ្លង​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ ដែល​បាន​ដឹកនាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​យូរ​មក​ហើយ​របស់​បាន​ស្តីបន្ទោស​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ​ ចំពោះ​អ្នកកាសែត​នៅ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ដែល​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​លោក​ សម្រាប់​ធ្វើការ​ឆ្លើយឆ្លង​ជាមួយ​ និង​ចោទប្រកាន់​នៃ​ការ​រីក​រាលដាល​រឿងរ៉ាវ​ប្រឌិត​មួយ​ចំនួន​។​ …

ប្រាក់ ចាន់ថុល
https://www.reuters.com/article/us-cambodia-media/cambodia-pm-berates-media-at-correspondents-dinner-idUSKBN1FA0ZB