ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​បើក​ដំណើរការ​ទូទាត់​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ និង​កម្មវិធី​ផ្ទេរ​ប្រាក់​

ក្នុង​ការ​ដេញថ្លៃ​ធ្វើ​ទំនើប​កម្ម​ការ​ផ្តល់​សេវា​របស់​ខ្លួន​ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​ភ្នាក់ងារ​រដ្ឋ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ប្រៃសណីយ៍​នៅ​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ បាន​បង្ហាញ​នូវ​ពាក្យសុំ​ថ្មី​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មានការ​ទូទាត់​តាម​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​សម្រាប់​សេវា​ជា​ច្រើន​ និង​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។​ …

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50499269/cambodia-post-launches-e-payment-money-transfer-app/