រដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍៖ ប្រទេសកម្ពុជា ព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើន ១២ភាគរយ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ក្នុងឆ្នាំនេះ

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ឯក​ឧត្តម​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​ទេស​ចរណ៍​ ថោង ខុន បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​ ត្រូវ​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​បរទេស​ចំនួន​ ៤.៧ លាន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤​ ដែល​ជា​ការ​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​ ១២ភាគរយ ពី៤.២​លាន​នាក់​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៣​។ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/business/2014-02/26/c_133144806.htm