កម្ពុជា​រៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​សង្គ្រោះ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​

​ក្រសួងទេសចរណ៍​កំពុង​តែ​រៀបចំ​វិធានការ​នានា​ក្នុង​ការ​ជួយ​ស្ដារ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​កូ​វី​ដ​ តាម​រយៈ​ការ​រៀបចំ​ផែនការ​ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ដោយ​កន្លែង​ ឬ​ហៅ​ថា​ Travel​ Bubble​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ឡើង​វិញ​ បើ​ទោះបី​ករណី​នៃ​ការ​ឆ្លង​រីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វី​ដ​១៩​កំពុង​តែ​មានការ​កើនឡើង​នៅ​កម្ពុជា​ក៏​ដោយ​។​ …

ស៊ន សារ៉ាត់
https://bit.ly/2DyhbWT