ប្រទេស​កម្ពុជា​មានការ​ធ្លាក់​ចុះ​៨៧%​នៅ​ក្នុង​ករណី​ជំងឺគ្រុនឈាម​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១

មន្ត្រី​សុខាភិបាល​ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ធ្វើ​កំណត់​ត្រាទុក​អំពី​ជំងឺគ្រុនឈាម​ចំនួន​១៧៩​ករណី​នៅ​ក្នុង​បី​ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​ ដែល​មានការ​ធ្លាក់​ចុះ​ ៨៧​ភាគរយ​ ពី​១៣៩៣​ករណី​ក្នុង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន ASEAN - China Center
http://www.asean-china-center.org/english/2014-04/05/c_133240824.htm