​កម្ពុជា​-​ថៃ​ ពង្រីក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​សុខាភិបាល​តាម​ព្រំដែន​

​ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា​ និង​ក្រសួងសុខាភិបាល​សាធារណៈ​ថៃ​ ពង្រីក​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​តាម​រយៈ​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ជួយ​ជ្រោមជ្រែង​ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ពន្ធ​ អភិវឌ្ឍ​ធនធានមនុស្ស​ និង​ឧបករណ៍​បរិក្ខារ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ដល់​មន្ទីរពេទ្យ​នៅ​តាម​ព្រំដែន​។​ …

ហង្ស ពណ្ណរាយ
https://tinyurl.com/3as3eucv