កម្ពុជា​-​ថៃ​ ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​

​កម្ពុជា​ និង​ថៃ​ បាន​ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ស្ដី​ពី​ “​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​រៀបចំ​ការ​បង្រៀន​ និង​រៀន​ផ្នែក​អប់រំ​បច្ចេកទេស​រវាង​នាយកដ្ឋាន​តម្រង់​ទិស​វិជ្ជាជីវៈ​ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ CP​ ALL​ public​ Company​ Limited,​ kingdom​ of​ Thailand​ និង​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កំពង់ស្ពឺ​ ជាមួយ​ Panyapiwat​ technological​ College​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ឧសភា​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/kt97wusk