កម្ពុជា​ប្រកួតជាមួយ​អាស៊ាន ខណៈដែលខ្លួនបានលុប​បំបាត់​ការ​រឹតត្បិត​ចេញចូល​ប្រទេស

កម្ពុជាបានកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀត ក្នុងការពិនិត្យនិងពិចារណាលើភាពមិនចាំបាច់ធ្វើក្នុងការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេស  ខណៈខ្លួនបានដកការរឹតបន្តឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញទាំងអស់ដែលមកដល់ច្រកទ្វារគោក សមុទ្រ និងផ្លូវអាកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/30p0E3w