កម្ពុជាបានប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប

កម្ពុជាបានប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានគាំទ្រសំណើររបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅឆ្នាំ ២០២២ នៅទីក្រុងព្រុចសែល ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី ៤៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប។ …

ស​ សុ​ជាតិ​
https://bit.ly/37w5ig4