​កម្ពុជា​នឹង​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ជើងហោះហើរ​ក្នុង​ប្រទេស​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ហាមឃាត់​ការ​ហោះហើរ​របស់​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ និង​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​

​កម្ពុជា​នឹង​ឃ្លាំមើល​ការ​ហោះហើរ​មក​កាន់​ប្រទេស​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ប្រកាស​លុប​ចោល​ជើងហោះហើរ​ពី​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ និង​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១​ ខែសីហា​។ …​

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50750082/cambodia-to-monitor-all-inbound-flights-after-ban-on-malaysian-and-indonesian-flights/