កម្ពុជា​ជំរុញ​ឱ្យ​ ADB​ ពង្រីក​ការ​វិនិយោគ​ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​

​លោក​ ថោ​ ជេដ្ឋា​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធនធានទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ បាន​លើក​ឡើង​ពី​អាទិភាព​របស់​ក្រសួង​ ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​ព្យាករណ៍​ ប្រព័ន្ធ​ប្រកាស​អាសន្ន​ និង​ការ​ព្រមាន​ជា​មុន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ងាយ​រង​គ្រោះ​ ឱ្យ​មានការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​តាម​តម្រូវការ​ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​ និង​ការ​ខាតបង់​សេដ្ឋកិច្ច​ ព្រមទាំង​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ ពិចារណា​លើ​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានទឹក​ និង​ឧតុនិយម​ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​។​ …​

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/501488991/cambodia-urges-adb-to-expand-investment-to-combat-climate-change-and-natural-disasters/