​កម្ពុជា​៖​ អ្នកបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​រវាង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​

​ក្នុង​ពេល​តិច​ជាង​៤​ស​ប្តា​ហ៍​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​រាប់​លាន​នាក់​នឹង​ទៅ​កាន់​ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត​ ដើម្បី​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​របស់​ពួក​គេ​ ដើម្បី​កំណត់​អនាគត​របស់​ប្រទេស​ពួក​គេ​។​ វា​នឹង​ក្លាយជា​មហោស្រព​ប្រជាធិបតេយ្យ​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​ប្រទេស​នេះ​ ខណៈ​ដែល​គណបក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​ ២០​ កំពុង​ចូលរួម​ចំណែក​ ទោះបីជា​មានការ​អំពាវនាវ​ឱ្យធ្វើ​ពហិការ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រំលាយ​ក៏​ដោយ​។​ …

Veeramalla Anjaiah
https://www.eurasiareview.com/05072018-cambodia-voters-to-choose-between-economic-development-and-democracy-oped/