ប្រទេស​កម្ពុជា​សាក​សម​សម្រាប់​ថាមពលព្រះអាទិត្យ​ បើ​ទោះ​បីការ​ប្រើប្រាស់​នៅទាប​

របាយការណ៍ ​មួយ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ មាន​កម្រិត​កាំរស្មី​ពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្ពស់​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រទេស​នេះ​ជា​កន្លែង​ល្អ​ សម្រាប់​ប្រភព​ថាម​ពល​កកើត​ថ្មី​។​…​

ស៊ុន សុខេន
http://www.voacambodia.com/content/cambodia-well-suited-for-solar-though-use-remains-low/2927056.html