ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា លើកឡើងពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗក្នុងទំនាក់ទំនងចិន-អាស៊ាន

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហោ ណាំហុង កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ បានលើកឡើងពីសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗក្នុងទំនាក់ទំនងចិន-អាស៊ាន ក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំកន្លងមក ដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការធានាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការអភិវឌ្ឍន៍ និងវិបុលភាពក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/30TiA6u