កសិករកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយលំហូរដ៏ខ្លាំងនៃការនាំចូល

តាម​រយៈ​ការ​រៀបរាប់​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​មួយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ បន្លែ​ ផ្លែ​ឈើ​ និង​ផលិតផល​អាហារ​ជា​ច្រើន​ប្រភេទ​ដែល​បាន​នាំ​ចូល​ពី​បណ្តា​ប្រទេស​ជិតខាង​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​កង្វល់​ដល់​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​នៅ​ក្នុងស្រុក​ ហើយ​ជំហាន​នានា​ចាំបាច់​ត្រូវ​អនុវត្ត​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​នៅ​ទី​នេះ​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/news/22538/cambodian-farmers----undermined-by-flood-of-imports---/