កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា​ ធ្វើ​បាតុកម្ម​ទាមទារ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​

កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​ កម្មករ​ប្រមាណ​ជា​៥០០​នាក់​ មក​ពី​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​បី​កន្លែង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ធ្វើ​បាតុកម្ម​នៅ​ខាងក្រៅ​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដោយ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្នើ​ សុំ​របស់​ពួក​គេ​ សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​សមរម្យ​ និង​ការ​ឧបត្ថម្ភ​លើ​ចំណីអាហារ​ និង​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន​។​…​

ថា ថៃ
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/garment-factory-workers-demonstrate-for-subsidies-07142015132610.html