​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ចូលរួម​ «​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ស្តី​ពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាកាសធាតុ​»​ នៅ​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ នឹង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ «​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ស្តី​ពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អាកាសធាតុ​»​ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០២០​ តាម​ការ​អញ្ជើញ​របស់​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​។​ …

ហេង បញ្ញា
https://www.khmertimeskh.com/50791568/cambodian-pm-to-participate-in-the-leader-level-virtual-climate-ambition-summit-this-weekend/