ប្រជាជន​កម្ពុជា​ បារម្ភ​ពី​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួល​ជនភៀសខ្លួន​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​

ប្រជាជន​កម្ពុជា​ មានការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការ​ហូរ​ចូល​នៃ​ជនអន្តោប្រវេសន៍​ ដោយហេតុ​ថា​រដ្ឋាភិបាល​ជិត​ឈាន​ដល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​មួយ​ ជាមួយ​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ក្នុង​ការ​ទទួលយក​ជនភៀសខ្លួន​ នៅ​ក្នុង​ការ​ត្រឡប់​បាន​មក​វិញ​ជា​សាច់ប្រាក់​។​ ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ បាន​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​ចាប់តាំងពី​ខែកុម្ភៈ​ លើ​ផែនការ​តាំងទី​លំនៅ​សម្រាប់​ជនភៀសខ្លួន​ ដែល​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ចំនួន​ជនភៀសខ្លួន​នោះ​ទេ​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន SBS
http://www.sbs.com.au/news/article/2014/05/25/cambodians-wary-australia-refugee-deal