វិស័យ​សំណង់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​រឹង​មាំ​

​យោង​តាម​របាយការណ៍​ចុង​ក្រោយ​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដោយ​ធនាគារពិភពលោក​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​កើនឡើង​ ដោយសារ​តែ​មានការ​កើន​ឡើងជា​លំដាប់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​ និង​ការ​នាំ​ចូល​សម្ភារ​សំណង់​យ៉ាងច្រើន​ចូល​មក​ក្នុង​ប្រទេស​។​ របាយការណ៍​បច្ចុប្បន្នភាព​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី​បូព៌ា​ ​និង​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វិ​ក​ ​របស់​ធនាគារពិភពលោក​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​ សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​កើនឡើង​ ៧​ ភាគរយ​ដោយសារ​តែ​ការ​រីក​ចម្រើន​របស់​ប្រទេស​នេះ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​។​ …

បុគ្គលិក Realestate.com.kh