​បច្ចុប្បន្ន​ ​វី​រុ​ស​បំ​ប្លែងខ្លួន​ថ្មី​ ​D​e​l​t​a​ ​នៅ​កម្ពុជា​ ​ក្លាយ​ជា​ការ​ឆ្លង​សហគមន៍​ ​ចំនួន​សរុប​កើន​ដល់​ជាង​ ​៣០០​ ​ករណី​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​

​ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​រាយការណ៍​ថា​ ​បាន​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​វី​រុ​ស​កូ​វី​ដ​-​១​៩​ ​ប្រភេទ​ថ្មី​ ​D​e​l​t​a​ ​ជាង​ ​៣​០​០​ ​ករណី​ ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ថ្នាក់​ជា​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​ក្នុង​សហគមន៍​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/37iFnrW