​ការ​អប់រំ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ឆ្នាំ​ ២០៣០

​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​យូ​ណេ​ស្កូ​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ស្តី​ពី​ការ​អប់រំ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ឆ្នាំ​ ២០៣០​ នៅ​កម្ពុជា​ ។​ …

ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50888630/cambodias-education-for-sustainable-development-2030/