នារីកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការរំលូតកូនគ្មានសុវត្ថិភាព

ឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហើយក៏ជាវិស័យដែលស្រូបយកកំលាំងពលការនីច្រើមបំផុតដែរ។ រោងចក្រប្រមាណ ៥០០ បានជួលកម្មការនីស្ទើរតែ ៥០០,០០០នាក់ ហើយភាគច្រើននៃពួកគេគឺជានារីវ័យក្មេង ហើយបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅជនបទមកទីក្រុងភ្នំពេញ។ …

Marta Kasztelan
https://www.theguardian.com/global-development/2016/jul/13/cambodias-garment-workers-vulnerable-to-unsafe-abortions