ដី​សម្បទាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តិចតួច​ តែ​មានការ​ប៉ះពាល់​ដល់​សង្គម​និង​បរិស្ថាន​

ដី​សម្បទាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​តិចតួច​ តែ​មានការ​ប៉ះពាល់​ដល់​សង្គម​និង​បរិស្ថាន​
​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ការ​ជួល​ដី​រយៈពេល​វែង​ដែល​មិន​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​យូរ​មក​ហើយ​ដូច​ជា​ដី​សម្បទាន​សេដ្ឋ​កិ​ច្​ ច​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ និង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ប៉ុន្តែ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​និយាយ​ថា​គោលនយោបាយ​នេះ​បាន​នាំ​មក​នូវ​ផលប្រយោជន៍​តិចតួច​ តែ​មានការ​ចំណាយ​លើ​ផល​ប៉ះពាល់​សង្គម​និង​បរិស្ថាន​យ៉ាងច្រើន​។​ …

បុគ្គលិក វិទ្យុអាស៊ីសេរី
https://www.rfa.org/english/news/cambodia/concessions-08262020174829.html