របាយការណ៍​៖​ សត្វ​ខ្លារខិន​ឥណ្ឌូចិន​របស់​កម្ពុជា​នឹង​ត្រូវ​ផុត​ពូជ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨

សត្វខ្លារខិនឥណ្ឌូចិនរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវផុតពូជក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ប្រសិនជាមិនមានចំណាត់ការលើ”វិបត្តិអន្ទាក់”ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលជាជម្រករបស់សត្វខ្លារខិនដែលនៅសេសសល់ នេះបើយោងតាមអ្នកនិពន្ធលើអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះដែលគ្រោងនឹងចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗ។ …

Peter Ford
https://www.cambodiadaily.com/news/cambodias-leopards-facing-extinction-by-2018-expert-113182/