ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គំរាមកំហែង​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ទឹកទន្លេ​មេគង្គ​ថយ​ចុះ​ដល់​កម្រិត​ទាប​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​

នៅ​ពេល​ដែល​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​ជួប​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​ញូ​វ​យ៉​ក​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ប្រជាជន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ដោះស្រាយ​ជាមួយនឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​របស់​ប្រទេស​ រួម​ទាំង​កម្រិត​ទឹក​ទាប​បំផុត​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាននៅ​ក្នុង​ទន្លេមេគង្គ​ដែល​ជា​ទន្លេ​ដ៏​មាន​សារៈសំខាន់​។​ កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ​ដែល​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លើ​បញ្ហា​អាកាសធាតុ​បាន​និយាយ​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​តំបន់​ងាយ​រង​គ្រោះ​បំផុត​ទាំង​បី​នៅ​អាស៊ី​។​ …​

Andrew Nachemson
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/cambodia-lifeline-threatened-mekong-recedes-historic-190920072518567.html