ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ណែនាំ​អ្នក​នាំ​ចេញ​ឱ្យ​ស្វែងរក​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត​ ខណៈ​ច្រក​ព្រំដែន​វៀតណាម​-​ចិន​មានការ​កកស្ទះ​

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ជូនដំណឹង​ដល់​អាជីវករ ​សមាគម​អ្នក​ដឹកជញ្ជូន​ អ្នក​នាំចូល​និង​សាធារណជន​ថា ​បច្ចុប្បន្ន​ការ​នាំ​ចេញ​ទំនិញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ​តាម​ច្រកព្រំដែន​វៀតណាម ​អាច​នឹង​ក្លាយជា​បញ្ហា​ដោយសារ​បញ្ហាកក​ស្ទះ​ខ្លាំងនៅព្រំដែន។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3zlyLGm