​ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​របស់​កម្ពុជា​កាន់តែ​ទាក់ទាញ​ និង​ គិតគូរ​ពី​អ្នក​វិនិយោគ​

​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​វិនិយោគ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​អនុម័ត​នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ សែន​ ។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50891114/cambodias-new-investment-law-becomes-more-attractive-and-considerate-for-investors/