ខេ​ម​បូ​ចា​ជំរុញ​ឱ្យ​មានការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​សារព័ត៌មាន​បន្ថែម​

​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ប្រមាណ​ ២០​ នាក់​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ​នៅ​ឯ​កិច្ចប្រជុំ​ “​ជ្រុង​មួយ​នៃ​វិស័យ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​”​ ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​សម្ព័ន្ធ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ (​ខេ​ម​បូ​ចា​)​ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្ពុជា​ដើម្បី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឯករាជ្យ​(CCIM)​។​ ក្រុម​អ្នក​សារព័ត៌​មានបាន​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​បញ្ហា​ប្រឈម​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សារព័ត៌មាន​ រួម​មានការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ពី​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​បទ​ពិសោធន៍​របស់​ពួក​គេ​ជាមួយនឹង​ការ​គំរាមកំហែង​ និង​អំពើ​ហិង្សា​ពី​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​។​ …​

ខន សាវិ
https://www.phnompenhpost.com/national/camboja-pushes-further-press-law-amendments