យុទ្ធនាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាត្រូវបានពន្យាពេល

ក្រសួង​ការងារ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​មានការ​ពន្យារពេល​តិចតួច​ចំពោះ​យុទ្ធនាការដែលមាន​រយៈពេល​ ១០០ថ្ងៃ​ ដែល​បាន​គ្រោង​ធ្វើ​ដើម្បី​ផ្តល់ឲ្យ​ពលករ​ចំណាកស្រុក​ខុសច្បាប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃនូវ​ឯកសារ​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​បន្កការងារ​របស់ពួកគេ​ដោយ​ស្របច្បាប់​។​ …​

សែន ដេវិដ
http://www.khmertimeskh.com/5076389/campaign-legalise-workers-delayed/