គណៈកម្មការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ បញ្ជា​ឱ្យ​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់​នូវ​ការ​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ធ្វើ​បាតុកម្ម បន្ទាប់ពី​រកឃើញ​បាតុករ​ម្នាក់​ឆ្លង​អូមីក្រុង

គណៈកម្មការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ថ្នាក់​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​បាតុករ​ដែល​ជា​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍ បញ្ឈប់​ជាបន្ទាន់​នូវ​ការ​ប្រមូល​ផ្ដុំ ធ្វើ​បាតុកម្ម ហើយ​ត្រូវ​បន្ត​អនុវត្ត​តាម​វិធានការ​សុខាភិបាល រហូត​ដល់​ធានា​បាន​ថា លែង​មាន​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ចូលទៅ​ក្នុង​ចំណោម​បាតុករ និង​ក្រុម​គ្រួសារ។ …

មុំ គន្ធា
https://www.postkhmer.com/national/2022-02-05-0851-231169.html