​ការ​ជម្រុញ​សាច់ប្រាក់​សម្រាប់​ការ​ព្យាបាល​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺអេដស៍​

​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បន្ថែម​ថវិកា​រាប់​លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ថវិកា​របស់​ខ្លួន​ សម្រាប់​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺអេដស៍​ និង​ជំងឺ​ឱកាសនិយម​ ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ និង​បំបាត់​ការ​ឆ្លង​។​ ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ថវិកា​សម្រាប់​ថ្នាំ​នេះ​នឹង​កើនឡើង​ដល់​ ៤,៥​ លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០២០​ គឺ​ពី​ ៣,៧​ លាន​ដុល្លារ​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៧​។​ …

សែន ដាវីត
https://www.khmertimeskh.com/50496531/cash-boost-for-anti-hiv-treatment/