អ្នក​វិភាគ៖ ការ​រុះរើ​របង​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​​បង្ហាញ​​ការ​មាន​ប្រៀប​របស់​ស្ថាប័ន​ឯកជន​លើ​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ

អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ​គឺ​លោក បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ ​បាន​ថ្លែងថា​ ការ​រុះ​រើ​របង​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​និង​ការ​សាងសង់​អគារ​កាស៊ីណូ Naga World ​នៅ​ជាប់​នឹង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​សំខាន់ៗ​បង្ហាញ​អំពីអតុល្យភាព​រវាង​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​និង​ស្ថាប័ន​ឯកជន និង​ ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​សង្គម​និង​វប្បធម៌​របស់​ពលរដ្ឋ។ លោក​បានថ្លែងដូច្នេះ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ហេឡូវីអូអេ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​លោក​អះអាង​ថា​ការរុះ​រើ​របង​និង​សាងសង់​នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​នៅ​ជាប់​គ្នា​នោះ​មិន​ត្រឹម​ប៉ះពាល់​ដល់​សំណង់​អគារ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ។ …

សឹង សុផាត
http://khmer.voanews.com/content/cambodia-casino-expansion-next-to-buddhist-institute-irks-some/1932951.html