​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ ជំរុញ​ឱ្យ​វិនិយោគិន​ Xiamen​ ទាញ​យក​ឱកាស​ដ៏​ច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​

ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDC)​ បាន​ស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​ពី​អ្នក​វិនិយោគ​ដ៏​មាន​សក្តានុពល​ពី​ទីក្រុង​ Xiamen​ នៃ​ខេត្ត​ Fujian​ របស់​ប្រទេស​ចិន​ ចំ​ពេល​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​កំណត់​កំណត់​ត្រា​ទាក់ទង​នឹង​ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​ (FDI)​ ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ​បច្ចុប្បន្ន​។​

ញ៉ា​ន​ ​ចំ​រ៉ុ​ង
https://www.khmertimeskh.com/501359497/cdc-urges-xiamen-investors-to-tap-vast-opportunities-in-kingdom/