ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យស្រូវអង្ករ

កាលពី​ម្សិលមិញ​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បោះ​ជំហាន​ដើម្បី​បង្កើន​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ ​ដោយ​លើក​ឡើង​ថា​ ខ្លួន​នឹង​យក​តម្លៃ​ពន្ធ​បន្ថែម​លើ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ [​អាករ​]​ នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​បិទ​ការ​នាំ​ចូល​អង្ករ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​ និង​ការ​បោះ​យីហោ​វា​ជា​ផលិតផល​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​ក្នុងអំឡុងពេល​កិច្ចប្រជុំ​បន្ទាន់​មួយ​រវាង​លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ គាត​ ឈ​ន់​ សហព័ន្ធ​អង្ករ​កម្ពុជា​ (CRF)​ និង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ចូលរួម​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/23419/changes-rolled-out-to-prop-up-rice-sector/