កម្ពុជា​កំពុង​ខិតខំ​ធ្វើការ​ពង្រឹង​ទីផ្សារ​អង្ករ​ ទៅកាន់​ប្រទេស​ ចិន

កម្ពុជា​កំពុង​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ​អង្ករ​ក្រអូប​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ចិន ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំចេញ​អង្ករ​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​ធំជាងគេ​របស់​ពិភពលោក​មួយ​នេះ​។ នេះ​បើ​យោងតាម​អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​។ លោក ចាន់ សុខឃាំង អនុប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​ (CRF) ​បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ថា វិធានការ​នេះ​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​អាច​សម្រេច​បាន​តាម​កូតា​ដែល​ប្រទេស​ចិន​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​កម្ពុជា​ចំនួន ៤០ ​ម៉ឺន​តោន​ក្នុង​ ១ ​ឆ្នាំ​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2N2Les7